Politechnika Poznańska

Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenia udziału w Seminarium prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Można również przesłać wypełnioną kartę uczestnictwa na adres organizatorów (z dopiskiem na kopercie "Seminarium mostowe") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2019 roku.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
formularz zgłoszeniowy
Imię*
Nazwisko*
Tytuł i stopień naukowy
(stanowisko)
Adres do korespondencji*
(z kodem pocztowym)
Miejsce pracy*
Telefon*
Adres e-mail
Proszę o wystawienie faktury VAT*  tak    nie
Dane firmy do faktury
NIP firmy do faktury
Informacja dla organizatorów
 

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

Opłaty

Koszt uczestnictwa wynosi 980 zł + VAT = 1205,40 zł od osoby. Koszty uczestnictwa obejmują zakwaterowanie (dwa noclegi 10/11.06.2019 oraz 11/12.06.2019), wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, koszty organizacyjne. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym – dopłata 250 zł + VAT. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty należy wnieść na konto:

"Fundacja Nauka Dla Budownictwa"
os. Stefana Batorego 25 m.28
60-687 Poznań
NIP 9721238038
REGON 302032302

Numer rachunku:
23 1020 4027 0000 1902 0996 0214
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu

Tytuł wpłaty: "XXIX Seminarium mostowe"

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie imiennej listy uczestników.

Organizatorzy nie zwracają pieniędzy w przypadku odwołania uczestnictwa po 15.05.2019 r. W wypadku zgłoszenia rezygnacji przed tym terminem będzie potrącone 20% wpłaconej kwoty. W celu umożliwienia wystawienia faktury prosimy o przesłanie lub złożenie w sekretariacie Seminarium, najpóźniej do dnia 13.06.2019 r. pełnych danych o firmie (osobie), na rzecz której ma być wystawiona faktura.