Politechnika Poznańska

Numer konta bankowego

Uprzejmie informujemy, że wpłat za uczestnictwo w Seminarium należy dokonywać na konto:

"Fundacja Nauka Dla Budownictwa"
os. Stefana Batorego 25 m.28
60-687 Poznań
NIP 9721238038
REGON 302032302

Nr rachunku:
23 1020 4027 0000 1902 0996 0214
PKO BP SA Oddział 1 w Poznaniu

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI