Politechnika Poznańska

Prezentacja firm

Chęć prezentacji firm z podaniem proponowanej formy (wystawa, wystąpienie promocyjne, druk reklamy, pokaz) prosimy zgłaszać do dnia 15.05.2019 roku. Warunki i szczegóły prezentacji prosimy ustalać bezpośrednio z przewodniczącym komitetu organizacyjnego.

DO SEMINARIUM ZOSTAŁO 47 DNI