Politechnika Poznańska

Organizacja

Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje w bieżącym roku XXX Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów".

Prosimy o zgłaszanie referatów dotyczących:

 • ciekawszych rozwiązań konstrukcyjno–technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, napraw i remontów obiektów inżynierskich,
 • przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i napraw obiektów mostowych,
 • wyników prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami,
 • oceny aktualnej nośności obiektów mostowych,
 • projektowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • ciekawych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji,
 • zagadnień ekonomicznych dotyczących budowy i remontów obiektów mostowych.

W czasie trwania seminarium będzie też możliwa odpłatna prezentacja firm specjalizujących się w projektowaniu i realizacji wzmocnień czy napraw oraz sprzedaży materiałów, preparatów i specjalistycznego sprzętu. Prezentacja może obejmować wystąpienia promocyjne, wystawę, pokaz itp.

Miejsce i termin

Seminarium odbędzie się w dniach 9 i 10 czerwca 2020 roku.

Planowane miejsce Seminarium: Hotel Delicjusz w Rosnówku k. Poznania.

mapa
Źródło: Google Maps

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Jan Bień
 • prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
 • dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP – sekretarz
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
 • prof. dr hab. inż. Witold Wołowickiprzewodniczący
 • dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚl.
 • dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof.PRz.
 • prof dr hab. inż. Henryk Zobel
 • dr hab inż. Krzysztof Żółtowski, prof PG.

Komitet organizacyjny

 • dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP – przewodniczący
  tel. (61) 647 58 30, e-mail: arkadiusz.madaj@put.poznan.pl
 • dr inż. Iwona Jankowiaksekretarz
  tel. (61) 647 58 28, e-mail: iwona.jankowiak@put.poznan.pl
 • mgr inż. Katarzyna Mossorsekretariat
  tel. (61) 647 58 36, e-mail: katarzyna.mossor@put.poznan.pl
 • lic. Aneta Michalak
 • mgr Karolina Fliger-Januszewska
 • prof. dr hab. inż. Witold Wołowickiprzewodniczący honorowy

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Lądowej
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
fax (61) 647 58 35
e-mail: iwona.jankowiak@put.poznan.pl