Politechnika Poznańska

Organizacja

Uprzejmie zawiadamiamy, iż Oddział Wielkopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej organizuje II Poznańskie Seminarium Mostowe "Mosty – budowa, wzmacnianie, przebudowa" będące kontynuacją Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów".

Prosimy o zgłaszanie referatów dotyczących:

 • ciekawszych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych budowy nowych obiektów, wzmocnień, napraw i remontów obiektów inżynierskich,
 • przydatności określonych materiałów do budowy, wzmocnień i napraw obiektów mostowych,
 • wyników prac studialnych związanych z technologią budowy nowych obiektów, podnoszeniem nośności, naprawami i remontami,
 • oceny aktualnej nośności obiektów mostowych,
 • projektowania i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych,
 • ciekawych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich realizacji,
 • zagadnień ekonomicznych dotyczących budowy i remontów obiektów mostowych.

Językiem konferencji jest język polski.

Zapraszamy do współpracy firmy zainteresowane prezentacją/reklamą przedsiębiorstwa. Warunki współpracy – do uzgodnienia.

Miejsce i termin

Seminarium odbędzie się w dniach 18 i 19 kwietnia 2024 roku.

Miejsce Seminarium:

Hotel Novotel & Ibis Poznań Centrum
pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
tel. 61 858 70 00

SEMINARIUM JUŻ DZIŚ

Partner Merytoryczny

Komitet naukowy

 • Jan Bień
 • Jan Biliszczuk
 • Kazimierz Furtak
 • Arkadiusz Madaj - sekretarz
 • Wojciech Radomski
 • Witold Wołowicki – przewodniczący
 • Marek Salamak
 • Tomasz Siwowski
 • Adam Wysokowski
 • Henryk Zobel
 • Krzysztof Żółtowski

Komitet organizacyjny

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Wielkopolski
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
tel. 603 994 229
e-mail: sekretariat@seminarium-mostowe.pl