Politechnika Poznańska

Terminarz

Sesja 1

Wojciech Radomski, Jan Biliszczuk, Piotr Sarnowski

 1. Anna BANAŚ, Tomasz CIBOROWSKI, Oksana DIAKUN, Alicja GRZEŚKIEWICZ, Dominik KSIĘŻOPOLSKI, Dominika KURYŁOWICZ, Bartłomiej ŁAZORCZYK, Hubert NOWAK, Nikodem PODLASZEWSKI, Paweł WAŁDOWSKI, Błażej WOŹNY: Zastosowanie BSP z modułem RTK oraz technik fotogrametrii do odtwarzania geometrii oraz do inwentaryzacji obiektów mostowych (12’)
 2. Mieszko KURZAWA, Jan BIEŃ: Systemy sensorycznego monitorowania obiektów mostowych (12’)
 3. Marek SALAMAK, Piotr ŁAZIŃSKI: Cyfryzacja procesów i zapewnienie jakości zarządzania zasobami infrastruktury mostowej (20’)
 4. Piotr ŁAZIŃSKI, Marek SALAMAK, Marcin JASIŃSKI, Dawid PIOTROWSKI: Rola próbnych obciążeń w tworzeniu cyfrowych bliźniaków mostów (12’)
 5. Przemysław KALITOWSKI, Piotr TOMALA: Wielokryterialna optymalizacja konstrukcji gruntowo-powłokowych z wykorzystaniem oprogramowania Rhino+Grasshooper (12’)
 6. Łukasz STACHOWICZ, Paulina ANDERSZ: Wzmacnianie obiektów inżynierskich z wykorzystaniem stalowych konstrukcji z blach falistych. możliwości oraz ograniczenia metody na podstawie zrealizowanych projektów (12’)
Sesja 2

Adam Wysokowski, Krzysztof Wilde, Łukasz Janowski

 1. Bartosz SOBCZYK, Łukasz PYRZOWSKI, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Krzysztof WILDE: Ocena nośności łukowego drogowego wiaduktu ceglanego na podstawie badań in-situ oraz symulacji MES (12’)
 2. Krzysztof ŻÓŁTOWSKI, Przemysław KALITOWSKI, Mikołaj BINCZYK: Most Siennicki przez Martwą Wisłę w Gdańsku. Analiza zagrożeń (12)
 3. Damian BEJTKA, Roman BIAŁEK, Krzysztof KARPIŃSKI, Adrianna MAJ, Paweł PAWLACZYK: Problemy projektowe związane z przeniesieniem zabytkowego obiektu mostowego, na przykładzie przęsła ESTB mostu drogowego w Tczewie (12’)
 4. Janusz RYMSZA: Wyznaczanie nośności użytkowej zabytkowych mostów kolejowych z wykorzystaniem normy PN-EN 15528 – propozycja (12’)
 5. Jan BILISZCZUK, Marcin TOMICZEK, Jerzy BROŚ, Grzegorz SIERKA: Ocena możliwości przystosowania istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych do wymagań modernizacji linii kolejowej, z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich (12’)
 6. Grzegorz SIERKA, Jerzy BROŚ, Marcin TOMICZEK, Bartosz PLASZCZYK: Wybrane aspekty stosowania poziomych obciążeń eksploatacyjnych przy analizie nośności istniejących, kolejowych obiektów inżynieryjnych wg PN-EN 15528 (12’)
Sesja 3

PANEL DYSKUSYJNY: Zasady kwalifikacji obiektów inżynierskich jako zabytkowe i problemy (projektowe, technologiczne, wykonawcze) będące skutkiem zaliczenia obiektu do zabytku.

Moderatorzy:

 • Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków
 • Przedstawiciel PKP PLK S.A
 • Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Górnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Arkadiusz Madaj

Referat wprowadzający:

 1. Barbara RYMSZA: O kryteriach i potrzebie wartościowania zabytkowych obiektów mostowych (15’)

Wprowadzenie w dyskusję - przedstawiciele Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków

Sesja 4

Wojciech Trochymiak, Krzysztof Żółtowski, Marek Gotowski

 1. Błażej GRAJEK, Justyna TRĘBAS: Prefabrykacja konstrukcji nośnej mostów – szansa na znaczne przyspieszenie realizacji obiektu (12’)
 2. Daniel WYSOCKI, Janusz GUBERNAT, Tomasz FILIPEK, Andrzej MŁYNARCZYK: Prefabrykowane kapy chodnikowe – wielofunkcyjny element wyposażenia kolejowych obiektów mostowych (12’)
 3. Janusz GUBERNAT, Mateusz KOPACZ, Daniel WYSOCKI, Bartosz MĘDOŃ: Wykorzystanie technologii druku 3d z betonu w budownictwie mostowym (12’)
 4. Łukasz PYRZOWSKI, Bartosz SOBCZYK, Mikołaj MIŚKIEWICZ, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Krzysztof WILDE, Igor SKABARA, Andrzej KOZAKIEWICZ: Kładka dla pieszych nad rz. Warta w Owińskach - ocena projektu i próbne obciążenie (12’)
 5. Kamil KARPAŁA, Marcin KROPIELNICKi: Indywidualne rozwiązanie nawisowe – realizacja kładki pieszorowerowej przez Wartę w miejscowości Owińska”(12’)
 6. Marek COPIJA: Niedoceniany czynnik terminowej realizacji kontraktów – waloryzacja (12’)
 7. Radosław MENDZA, Radosław OLESZEK: Efektywność trasowania kabli sprężających w trójprzęsłowych wiaduktów drogowych (12’)
Sesja 5

Jan Bień, Marek Salamak, Mirosław Lipski

 1. Daniel BIAŁECKI, Arkadiusz MADAJ: Ochrona katodowa zbrojenia w naprawianych konstrukcjach inżynierskich przy zastosowaniu protektorów cynkowych (12’)
 2. Mirosław ILSKI, Tomasz BŁASZCZYŃSKI: Hydrofobizacja wgłębna – nowa strategia poprawy trwałości konstrukcji mostowych (12’)
 3. Tomasz BŁASZCZYŃSKI, Mirosław ILSKI: Zjawisko fotokatalizy w budownictwie ogólnym i mostowym (12’)
 4. Adam WYSOKOWSKI, Jerzy HOWIS: Wpływ urządzeń obcych na wykonywanie prac utrzymaniowych konstrukcji eksploatowanych mostów drogowych i kolejowych (12’)
 5. Sławomir KREKORA, Grzegorz JAS: Budowa mostu kolejowego na rzece Regalicy w Szczecinie (12’)
 6. Sebastian NOWAK, Tomasz FRYS, Szczepan MICHNA: Budowa żelbetowego mostu łukowego z jazdą górą (12’)
 7. Przemysław OSOWSKI, Piotr OLEJNIK: Most nad rzeką Drawą. Technologia montażu przy czynnej linii kolejowej (12’)

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

środa – 17.04.2024

1700 – 1900 Rejestracja uczestników
1900 – 2200 Kolacja powitalna Uczestników Seminarium

czwartek – 18.04.2024

800 – 900 Rejestracja Uczestników
900 – 920 Otwarcie Seminarium
920 – 945 Wręczenie nagród w Konkursie ZMRP Dzieło Mostowe Roku
945 – 1145 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 1
1145 – 1215 Przerwa kawowa
1215 – 1400 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 2
1400 – 1500 Lunch
1530 – 1730 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 3
2000 – 2400 Uroczysta kolacja

piątek – 19.04.2024

900 – 1100 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 4
1100 – 1130 Przerwa kawowa

1130 – 1330

Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 5
1330 – 1345 Zakończenie Seminarium
1345 – 1445 Lunch