Politechnika Poznańska

Terminarz

Sesja 1
 1. Marek Copija: Waloryzacja jako niewykorzystana szansa na sprawną realizację kontraktów kolejowych
 2. Adam Kaszyński, Lucjan Janas, Ewa Michalak: Uaktualnione i rozszerzone zasady stosowania skali ocen punktowych w czasie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich
 3. Grzegorz Ratajczak: Problematyka normalizacji w mostownictwie
 4. Grzegorz Ratajczak: Siły hamowania/przyspieszania w projektowaniu mostów – analiza przepisów
 5. Maria Ratajczak, Szymon Węgliński, Adrianna Ratajczak: Ocena wytrzymałości na ściskanie elementów betonowych obiektów inżynierskich w świetle zmian wymagań normowych PN-EN
 6. Andrzej Kasprzak, Krzysztof Blachowicz, Andrzej Berger: Technologia budowy wiaduktu nr 21 w Skomielnej Białej w ciągu S7 metodą nawisową z wykorzystaniem odciągów tymczasowych
Sesja 2
 1. Kazimierz Furtak, Mariusz Hebda: Stan awaryjny oczepów w podporach wiaduktu o konstrukcji z belek prefabrykowanych WBS
 2. Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor: Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych
 3. Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor: Zarysowanie przęseł mostowych konstrukcji sprężonych na przykładzie wybranych obiektów
 4. Zbigniew Mańko: Naprawa żelbetowego mostu drogowego przez rzekę Swędrnia w Kaliszu
 5. Józef Rabiega, Edmund Budka, Stefan Stelmach, Piotr Olczyk: Zabezpieczenie awaryjne uszkodzonego filara mostu drogowego
 6. Józef Rabiega, Piotr Olczyk, Ryszard Wodyński: Naprawa uszkodzeń kratowego mostu in. Gen. Wł. Sikorskiego we Wrocławiu
 7. Grzegorz Ratajczak: Uszkodzenie i naprawa ciosu podłożyskowego w wiadukcie w ciągu drogi ekspresowej
Sesja 3
 1. Adam Duda, Mieczysław M. Kania: Prefabrykowane pale drewniane w fundamentowaniu obiektów mostowych
 2. Mieczysław M. Kania: Geotechniczne warunki posadowienia mostów w rejonie Kampusu Warta w Poznaniu
 3. Mieczysław M. Kania: Sposób zwiększenia nośności na przesunięcie płytkich fundamentów ścian oporowych
 4. Maciej Kordian Kumor, Łukasz Kumor: Przykłady erozyjnych uszkodzeń skarp i awarii obiektów budownictwa drogowego
 5. Jerzy Rzeźniczak: Rozwiązania problemu awaryjnych osiadań nasypów na dojazdach do przyczółków posadowionych na gruntach organicznych
 6. Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak: Próba oceny wpływu procesu osuwiskowego na stabilność mostu drogowego
 7. Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma: Przebudowa północnego mostu Lecha nad rzeką Wartą w Poznaniu
Sesja 4
 1. Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka: Nowoczesne systemy tymczasowych przepraw kolejowo-drogowych
 2. Zbigniew Mańko: Adaptacja mostów składanych typu MS-54 na obiekty stałe
 3. Janusz Rymsza: Propozycja nowego podejścia do obiektów mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu Polcevera we Włoszech
 4. Tomasz Siwowski, Mateusz Rajchel, Damian Kaleta: Wykorzystywanie paneli z kompozytów FRP do przebudowy stalowej konstrukcji wsporczej ciepłociągu na kładkę pieszo-rowerową
 5. Piotr Tomala, Maciej Nowak: Wiadukt drogowy z blach falistych o największej na świecie rozpiętości
 6. Piotr Tomala, Piotr Tusiński: Budowa w pełni prefabrykowanego wiaduktu kolejowego w ciągu LK-7
 7. Martijn Veltkamp: Szczegóły połączeń oraz zintegrowane właściwości użytkowe mostów w technologii kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (FRP)
Sesja 5
 1. Bolesław Balcerek: Konstrukcje mostów kamiennych kielecczyzny
 2. Szymon Gruba, Adam Stempniewicz, Józef Rabiega, Małgorzata Matejko: Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Bielsku-Białej
 3. Zbigniew Mańko: Modernizacja przyczółków stalowego mostu pieszo-jezdnego nad rzeką Białą Lądecką w Stójkowie
 4. Zbigniew Mańko: Przywrócenie walorów użytkowych w zabytkowym stalowym moście drogowym o konstrukcji kratownicowej w Kłodzku
 5. Krzysztof Ziopaja, Leszek Różański: Identyfikacja defektów Mostu Chrobrego w Poznaniu za pomocą termografii w podczerwieni
 6. Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Przemysław Kalitowski, Piotr Żółtowski, Dawid Wietrzykowski, Sebastian Chylewski, Tomasz Jabłoński, Daniel Pełka: Most Średnicowy w Warszawie. Koncepcja przebudowy

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

poniedziałek – 10.06.2019

1800 – 2200 Rejestracja uczestników, kolacja

wtorek – 11.06.2019

730 Śniadanie
830 Otwarcie seminarium
845 – 1045 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 1
1145 – 1345 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 2, wystąpienie promocyjne
1400 Obiad
1500 – 1715 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 3
1730 – 1800 Wręczenie nagród – Dzieło Mostowe Roku
1900 Kolacja – spotkanie towarzyskie przy grillu

środa – 12.06.2019

800 Śniadanie
900 – 1115 Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 4

1145 – 1345

Prezentacja referatów i dyskusja – SESJA 5
1345 Zakończenie Seminarium
1400 Obiad