Politechnika Poznańska

Materiały

Most Średnicowy w Warszawie. Koncepcja przebudowy
Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, Przemysław Kalitowski, Piotr Żółtowski, Dawid Wietrzykowski, Sebastian Chylewski, Tomasz Jabłoński, Daniel Pełka
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Identyfikacja defektów Mostu Chrobrego w Poznaniu za pomocą termografii w podczerwieni
Krzysztof Ziopaja
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Szczegóły połączeń oraz zintegrowane właściwości użytkowe mostów w technologii kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami (FRP)
Martijn Veltkamp
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Budowa w pełni prefabrykowanego wiaduktu kolejowego w ciągu LK-7
Piotr Tomala, Piotr Tusiński
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Wiadukt drogowy z blach falistych o największej na świecie rozpiętości
Piotr Tomala, Maciej Nowak
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Próba oceny wpływu procesu osuwiskowego na stabilność mostu drogowego
Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Wykorzystywanie paneli z kompozytów FRP do przebudowy stalowej konstrukcji wsporczej ciepłociągu na kładkę pieszo-rowerową
Tomasz Siwowski, Mateusz Rajchel, Damian Kaleta
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Rozwiązania problemu awaryjnych osiadań nasypów na dojazdach do przyczółków posadowionych na gruntach organicznych
Jerzy Rzeźniczak
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Propozycja nowego podejścia do obiektów mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu Polcevera we Włoszech
Janusz Rymsza
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Ocena wytrzymałości na ściskanie elementów betonowych obiektów inżynierskich w świetle zmian wymagań normowych PN-EN
Maria Ratajczak, Szymon Węgliński, Adrianna Ratajczak
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Uszkodzenie i naprawa ciosu podłożyskowego w wiadukcie w ciągu drogi ekspresowej
Grzegorz Ratajczak
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Siły hamowania /przyspieszania w projektowaniu mostów ? analiza przepisów
Grzegorz Ratajczak
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Problematyka normalizacji w mostownictwie
Grzegorz Ratajczak
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Naprawa uszkodzeń kratowego mostu in. Gen. Wł. Sikorskiego we Wrocławiu
Józef Rabiega, Piotr Olczyk, Ryszard Wodyński
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Zabezpieczenie awaryjne uszkodzonego filara mostu drogowego
Józef Rabiega, Edmund Budka, Stefan Stelmach, Piotr Olczyk
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Przywrócenie walorów użytkowych w zabytkowym stalowym moście drogowym o konstrukcji kratownicowej w Kłodzku
Zbigniew Mańko
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Naprawa żelbetowego mostu drogowego przez rzekę Swędrnia w Kaliszu
Zbigniew Mańko
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Modernizacja przyczółków stalowego mostu pieszo-jezdnego nad rzeką Białą Lądecką w Stójkowie
Zbigniew Mańko
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Adaptacja mostów składanych typu MS-54 na obiekty stałe
Zbigniew Mańko
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Zarysowanie przęseł mostowych konstrukcji sprężonych na przykładzie wybranych obiektów
Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych
Arkadiusz Madaj, Katarzyna Mossor
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Przykłady erozyjnych uszkodzeń skarp i awarii obiektów budownictwa drogowego
Maciej Kordian Kumor, Łukasz Kumor
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Przebudowa północnego mostu Lecha nad rzeką Wartą w Poznaniu
Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Uaktualnione i rozszerzone zasady stosowania skali ocen punktowych w czasie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich
Adam Kaszyński, Lucjan Janas, Ewa Michalak
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Technologia budowy wiaduktu nr 21 w Skomielnej Białej w ciągu S7 metodą nawisową z wykorzystaniem odciągów tymczasowych
Andrzej Kasprzak, Krzysztof Blachowicz, Andrzej Berger
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Sposób zwiększenia nośności na przesunięcie płytkich fundamentów ścian oporowych
Mieczysław M. Kania
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Geotechniczne warunki posadowienia mostów w rejonie Kampusu Warta w Poznaniu
Mieczysław M. Kania
Pobierz: streszczenie
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Nowoczesne systemy tymczasowych przepraw kolejowo-drogowych
Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Bielsku-Białej
Szymon Gruba, Adam Stempniewicz, Józef Rabiega, Małgorzata Matejko
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Stan awaryjny oczepów w podporach wiaduktu o konstrukcji z belek prefabrykowanych WBS
Kazimierz Furtak, Mariusz Hebda
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Prefabrykowane pale drewniane w fundamentowaniu obiektów mostowych
Adam Duda, Mieczysław M. Kania
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

Waloryzacja jako niewykorzystana szansa na sprawną realizację kontraktów kolejowych
Marek Copija
Pobierz: streszczenie, referat
XXIX seminarium, 11-12.06.2019

SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI

Archiwum referatów - wyszukiwarka

Nazwisko autora
Tytuł referatu
Edycja seminarium